Nhà hàng xuân bắc 181

THỂ LỆ giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023

Thứ năm - 05/10/2023 04:32
Lần đầu tiên, Sơn La tổ chức giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch cấp tỉnh, nhằm tạo ra phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, chuyên nghiệp và đẳng cấp thu hút du khách đến Sơn La đông hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu mua sắm nhiều hơn...
THỂ LỆ giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023
 
Thể lệ tổ chức Giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh
Sơn La năm 2023 gồm 8 điều như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ khách du lịch trong các lĩnh vực: lưu trú du lịch; nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch; khu du lịch; điểm du lịch...trên địa bàn tỉnh Sơn La có sản phẩm, dịch vụ   chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi giải trí... của du khách.

Điều 2. Điều kiện tham gia bình chọn.

1. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La đăng ký tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến sản phẩm đăng ký bình chọn.

2. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch đã hoạt động kinh doanh du lịch từ 02 năm trở lên, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập; không bị xử phạt hành chính trong vòng 12 tháng  tính đến thời điểm tham gia bình chọn

3. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch đăng ký tham gia bình chọn gửi về Sở VH,TT&DL (qua Phòng VH&TT các huyện, thành phố), gồm: Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu của BTC kèm theo Thể lệ), video clip hoặc một số hình ảnh giới thiệu, quảng bá của đơn vị mình.

4. Phòng VH&TT các huyện thành phố tổng hợp đăng ký tham gia của các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch tiêu biểu trên địa bàn gửi về Sở VH,TT&DL để tổng hợp.

Điều 3. Thời gian tổ chức

- Các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch đăng ký từ ngày phát hành Thể lệ đến hết ngày 15/10/2023 (theo mẫu của BTC kèm theo Thể lệ).

- Các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia bình chọn trực tuyền trên trang
thông tin điện tử do BTC lập, thời gian bình chọn từ ngày 15/10 đến 15/11/2023.

- Ban giám khảo tổ chức thẩm định tại cơ sở từ ngày 11/11/2023.

- Ban tổ chức trao giải thưởng dự kiến vào cuối tháng 11/2023.

Điều 4. Tổ chức Bình chọn 

- Nội dung bình chọn: Các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia bình chọn trực tuyến trên trang thông tin điện tử của BTC, bình chọn về Chất lượng dịch vụ, Giá dịch vụ, Thái độ phục vụ, Vệ sinh môi trường, Đảm bảo an toàn cho khách du lịch theo mức độ: Tốt - Khá - Trung bình.

- Cách thức bình chọn: Tổ chức, cá nhân tham gia bình chọn thực hiện trực tuyến trên cổng bình chọn, địa chỉ: binhchonDulich.sonla.gov.vn (BTC đưa lên cổng bình chọn danh sách hình ảnh hoặc clip giới thiệu, quảng bá của các cơ sở dịch vụ tham gia bình chọn)

- Tổ thư ký và Tổ giúp việc tổng hợp kết quả bình chọn, tổng hợp số phiếu bình chọn theo đánh giá về chất lượng (Tốt - Khá - Trung bình) đối với từng cơ sở kinh doanh du lịch tham gia bình chọn và hướng dẫn các đơn vị, tập thể, cá nhân khi có yêu cầu

Điều 5. Ban giám khảo thẩm định trực tiếp tại cơ sở (thang 100 điểm)

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập: (10 điểm)

2. Có giấy thông báo đủ điều kiện tối thiểu phục vụ khách du lịch hoặc quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt chuẩn hoặc quyết định công nhận khu du lịch, điểm du lịch hoặc thông báo kinh doanh du lịch của doanh nghiệp du lịch (20 điểm).

3. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác
theo quy định của pháp luật (10 điểm).

4. Thực hiện đầy đủ các quy định báo cáo định kỳ về hoạt động du lịch trên
địa bàn (10 điểm).

5. Phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt; dịch vụ chất lượng cao, phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt và vượt chỉ tiêu (2 năm gần đây); đảm bảo lương cho người lao động (30
điểm).

6. Đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên, lễ tân, nhân viên phục vụ của doanh nghiệp du lịch có bằng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hoặc đã qua các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch (10 điểm).

7. Bảo đảm an toàn lao động; an ninh, trật tự; phòng, chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường (10 điểm).

(Các khu du lịch, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn chuẩn bị tài liệu kiểm chứng theo 07 nội dung để Ban giám khảo thẩm định)

Điều 6. Cách tính giải; cơ cấu Giải thưởng bình chọn

1. Cách tỉnh giải

Căn cứ vào kết quả bình chọn trực tuyến trên Cổng bình chọn (tính số lượng phiếu bình chọn theo thứ tự Tốt, Khá, Trung bình) và kết quả thẩm định, chấm điểm của Ban Giám khảo. Ban Tổ chức sẽ quyết định lựa chọn khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống để trao giải thưởng thương hiệu du lịch năm 2023.

2. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ vào kết quả bình chọn trên cổng của các đơn vị, cá nhân và kết quả
thẩm định của Ban giám khảo tại cơ sở; Ban giám khảo họp đánh giá sắp xếp giải
thưởng theo cơ cấu như sau:
- Trao 01 giải thưởng cho Khu du lịch tiêu biểu trị giá: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhận thương hiệu của Ban Tổ chức.

- Trao 01 giải thưởng cho Điểm du lịch tiêu biểu trị giá: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhận thương hiệu của Ban Tổ chức.

- Trao 01 giải thưởng cho nhóm Khách sạn 4-5 sao tiêu biểu trị giá:
20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhận
thương hiệu của Ban Tổ chức.

- Trao 02 giải thưởng cho nhóm Khách sạn 2-3 sao tiêu biểu trị giá:
20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhận
thương hiệu của Ban Tổ chức.

- Trao 03 giải thưởng cho cơ sở lưu trú khác tiêu biểu (khách sạn 1 sao, nhà nghỉ, homestay...) trị giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhận thương hiệu của Ban Tổ chức.
- Trao 03 giải thưởng cho nhà hàng ăn uống tiêu biểu phục vụ khách du lịch trị giá: 10.000.000đ (mười triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhận thương hiệu của Ban Tổ chức.

(Tiền giải thưởng thực hiện theo Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày
31/8/2022 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026) 
CUỘC BÌNH CHỌN NHẰM
Tạo ra phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, chuyên nghiệp và đẳng cấp thu hút du khách đến Sơn La đông hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu mua sắm nhiều hơn;

Khuyến khích, động viên các khu du lịch, điểm du lịch, bản có tiềm năng phát triển du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch từng bước đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế;

Tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh du lịch có cơ hội liên kết, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây